Chính Sách Riêng Tư

Chính sách quyền riêng tư của vnEdu mục đích giúp Người sử dụng hiểu rõ những dữ liệu nào vnEdu thu thập, tại sao vnEdu thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó. Chính Sách Quyền riêng tư áp dụng cho tất cả các kênh giao diện, phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng Dịch vụ vnEdu, không loại trừ việc Người sử dụng sử dụng phương thức nào để truy cập hoặc sử dụng

Bằng việc truy cập và sử dụng các Dịch vụ vnEdu của chúng tôi, Người sử dụng xác nhận rằng Người sử dụng đã đọc và hiểu Chính sách Quyền riêng Tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó. vnEdu có thể điều chỉnh Chính Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ thời điểm nào, đồng thời đăng tải Chính Sách được điều chỉnh trên website của Dịch vụ vnEdu.

1. Định nghĩa

1.1 VNPT-IT là Công ty Công nghệ thông tin VNPT, một công ty con của Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam, được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
1.2 vnEdu: Là giải pháp phần mềm cho ngành giáo dục. Nó được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng, bám sát các văn bản và quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1.3 Người sử dụng/Khách hàng/Bạn/Người dùng: Giáo viên, Phụ huynh, Học sinh.
1.4 Sản phẩm/dịch vụ: bao gồm sản phẩm dịch vụ được thực hiện trong hệ sinh thái của vnEdu.
1.5 Chúng tôi/vnEdu/VNPT IT: được dùng để chỉ Công nghệ thông tin VNPT.

 

2. Những thông tin của Người sử dụng được thu thập

2.1 Thông tin được thu thập tự động

• Khi Người sử dụng sử dụng Sản phẩm/dịch vụ vnEdu, vnEdu thu thập những thông tin được gửi đến chúng tôi từ các thiết bị máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác mà Người sử dụng sử dụng để truy cập. Các thông tin này không giới hạn các nội dung sau: dữ liệu về các trang website Người sử dụng truy cập, địa chỉ IP của máy tính, định danh thiết bi, loại thiết bị, thông tin máy tính và thiết bị mạng, và các dữ liệu cơ bản khác.
• Khi Người sử dụng truy cập và sử dụng Dịch vụ của vnEdu, ứng dụng của bên thứ ba hợp tác với Chúng tôi, Chúng tôi và các đối tác của Chúng tôi sẽ đặt một số cơ sở dữ liệu gọi chung là Cookies lên máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác của Người sử dụng. Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho Người sử dụng trong quá trình sử dụng, ví dụ: lưu tên tài khoản của Người sử dụng trong trang đăng nhập để Người sử dụng không phải nhập lại v.v...
• Chúng tôi sử dụng những kỹ thuật nói trên với mục đích nhận diện Người sử dụng như một Người dùng của Chúng tôi, phục vụ cho việc đáp ứng cho Dịch vụ, gửi thông báo, hỗ trợ đảm bảo an ninh, bảo mật tài khoản của Bạn, ngăn ngừa gian lận, rủi do, nâng cao độ tin cậy và an toàn trong hoạt động kết nối giữa Người sử dụng và Dịch vụ vnEdu.
• Khi người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trong một số chức năng, ứng dụng có thực hiện gửi số điện thoại mà người dùng chọn lên VNPT Pay (https://api.vnptpay.vn/ ...). Việc gửi số điện thoại này chỉ cho một mục đích duy nhất là kiểm tra số điện thoại đã chọn có liên kết với tài khoản VNPT Pay nào không, nhằm giúp người dùng có thể sử dụng chức năng một cách dễ dàng hơn. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin này cho bất kì mục đích nào khác và không chia sẻ thông tin này cho bất kỳ bên thứ 3. Đồng thời, quá trình truyền dữ liệu lên được thực hiện với giao thức “https” đã được mã hóa và an toàn.

2.2 Thông tin khi Người sử dụng mở tài khoản và sử dụng dịch vụ

Chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin Người sử dụng cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng các Dịch vụ vnEdu, bao gồm:
(i) Thông tin Người sử dụng cung cấp khi mở tài khoản;
(ii) Thông tin Người sử dụng cung cấp trên mẫu đăng ký (từ ứng dụng, websile hoặc các kênh tương tác khác);
(iii) Các Thông tin Người sử dụng cập nhật trong quá trình sử dụng Dịch vụ;
(iv) Thông tin về các giao dịch và hoạt động của Người sử dụng;
(v) Thông tin tài chính bao gồm nhưng không giới hạn thông tin các tài khoản ngân hàng và/hoặc số thẻ tín dụng mà Người sử dụng sử dụng hoặc liên kết với Dịch vụ;

2.3 Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể liên kết các công ty bên thứ ba vì những lý do:

• Để phát triển mở rộng cho Dịch vụ của chúng tôi;

• Để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi;

• Để giúp người dùng thực hiện các dịch vụ mở rộng thuận tiện hơn

Thông tin chúng tôi yêu cầu được chúng tôi lưu trữ và bảo mật Các ứng dụng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn. Chúng tôi muốn thông báo rằng rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để:

Cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua tương tác sử dụng dịch vụ của Người sử dụng;
• Đánh giá hiệu ứng, hiệu quả của Dịch vụ;

Chúng tôi cam kết không chuyển nhượng, cho thuê, tiết lộ, chia sẻ thông tin của Người sử dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận của Người sử dụng hoặc theo đúng quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Mục đích thu thập thông tin

Người sử dụng đồng ý rằng vnEdu có quyền sử dụng, lưu trữ, cung cấp và trao đổi các thông tin về Người sử dụng được vnEdu thu thập được nêu tại Chính sách này trong hệ sinh thái của Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) cho các mục đích sau:
• Theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến thu thập và xác minh thông tin khách hàng;
• Xử lý các giao dịch liên quan tới Dịch vụ, gửi thông báo kết quả/trạng thái các giao dịch của Người dùng;
• Xác thực thông tin Người dùng;
• Hỗ trợ khách hàng:
(i) Chuyển câu hỏi của Người sử dụng đến người hỗ trợ phù hợp
(ii) Điều tra và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Người sử dụng;
(iii) Theo dõi và cải thiện dịch vụ hỗ tợ Người sử dụng của vnEdu;
• Cải tiến, nâng cao chất lượngdịch vụ thông qua tương tác sử dụng dịch vụ của Người sử dụng;
• Đánh giá hiệu ứng, hiệu quả của Dịch vụ;
• Quảng cáo, tiếp thị dựa trên sở thích, thói quen sử dụng dịch vụ của Người sử dụng: vnEdu có thể sử dụng thông tin thu thập được để quảng bá với Người sử dụng về các Sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung có liên quan về Sản phẩm/Dịch vụ của vnEdu và dịch vụ của các đối tác khác. Trường hợp Người sử dụng không muốn nhận những thông báo, quảng cáo từ Chúng tôi, Người sử dụng có thể làm theo những hướng dẫn được Chúng tôi cung cấp để từ chối nhận các thông tin này;
• Kiểm soát, ngăn chặn hoặc khắc phục các hành vi gian lận hay những hoạt động vi phạm, bất hợp pháp;
• Kiểm tra, đối chiếu tính chuẩn xác của thông tin, khả năng thanh toán và xác thực thông tin với bên thứ ba;
• Nghiên cứu và phát triển: VNPT-IT có thể sử dụng thông tin thu thập được để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm nhằm mục đích:
(i) Cải thiện và tăng cường sự an toàn và an ninh cho các Sản phẩm/dịch vu của vnEdu;
(ii) Phát triển các tính năng của Sản phẩm/dịch vụ mới;
(iii) Hỗ trợ các giải pháp thanh toán và tài chính liên quan đến các Sản phẩm/Dịch vụ của vnEdu

4. Thay đổi thông tin cá nhân

Người sử dụng có thể kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào ứng dụng vnEdu. Trong trường hợp Người sử dụng đóng tài khoản, Chúng tôi sẽ vẫn lưu giữ thông tin của Người sử dụng trong một khoảng thời gian nào đó nhằm phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, xử lý các vấn đề truy thu, theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc thực hiện những hoạt động khác không trái quy định của pháp luật

5. Bảo vệ và lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng tại các máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các hoạt động tương tác trực tiếp với các máy chủ (server) và máy móc đặt tại các Trunng tâm dữ liệu (Data Center) đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định và quy trình về an toàn, an ninh và bảo mật theo quy định; đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo mật công nghệ thông tin theo quyđịnh của Ngân hàng nhà nước và các tiêu chuẩn an ninh, an toàn, bảo mật quốc tế khác

6. Chia sẻ và tiết lộ thông tin

6.1 Ngoài các mục đích được nêu trong chính sách này, vnEdu cam kết không chuyển nhượng, cho thuê, tiết lộ, chia sẻ thông tin của Người sử dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận của Người sử dụng hoặc theo đúng quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
6.2 Mục đích chia sẻ và tiết lộ thông tin:
• Với bên thứ ba:
Chia sẻ thông tin của Người sử dụng với bên thứ ba là các đối tác, doanh nghiệp hợp tác, nhà thầu, đại lý với VNPT-IT/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái của VNPT để thực hiện các Sản phẩm/dịch vụ. Bên thứ ba có thể là các ứng dụng hoặc trang web khác tích hợp API hoặc dịch vụ của VNPT-IT/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái của VNPT; hoặc các ứng dụng hoặc các trang web có API hoặc dịch vụ mà VNPT-IT/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái của VNPT tích hợp; hoặc các đối tác doanh nghiệp của VNPT-IT/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái của VNPTcung cấp các chương trình khuyến mại, cuộc thi hoặc dịch vụ chuyên biệt. Trong trường hợp VNPT-IT/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái của VNPT chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, để đảm bảo việc bảo mật thông tin của Người sử dụng, giữa VNPT-IT/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái VNPT và các bên thứ ba sẽ quy định rõ ràng và nghiêm ngặt các yêu cầu với việc các bên thứ ba phải có nghĩa vụ bảo mật các thông tin của Người sử dụng dựa trên các điều khoản và điều kiện mà VNPT-IT đã cam kết với Người sử dụng theo quy định của Chính sách này.
• Với các đơn vị cung cấp dịch vụ và các đối tác doanh nghiệp của VNPT-IT/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái VNPT bao gồm:
(i) Các đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị tư vấn, đối tác tiếp thị, hãng nghiên cứu thị trường;
(ii) Nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba khác để hỗ trợ hoạt động kinh doanh;
(iii) Các bên nhận chuyển nhượng hoặc ngươi kế nhiệm trong trường hợp sáp nhập, chia tách, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của VNPT-IT;
(iv) Trong quá trình thực hiện việc thương lượng, sáp nhập, bán tài sản, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, cấp vốn, mua lại tất cả hoặc một phần công việc kinh doanh của VNPT-IT với một tổ chức khác;
Đối với mục đích này, VNPT-IT có thể xóa các phần dữ liệu có thể nhận dạng Người sử dụng và chia sẻ dữ liệu được ẩn danh vào một công ty khác.
• Theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
(i) Chia sẻ cho các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan quản lý hành chính;
(ii) Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc các cơ quan quản lý nhà nước khác